Usluge u APR-u:

Osnivanje preduzeća i udruženja

Osnivanje preduzetnika

Registracija promena kod preduzeća i udruženja

Registracija promena kod preduzetnika

Prenos udela - promena osnivača DOO

Likvidacija DOO - pokretanje postupka

Likvidacija DOO - okončanje postupka

Brisanje preduzetnika

Promena pravne forme - preduzetnik u privredno društvo