Knjigovodstveni programi

Široka referentna lista korisnika naših programa govori samo o tome da se poslu u izradi programa pristupilo ozbiljno i da je produkt takvog pristupa bio pravi proizvod. To su bili prevashodno programi za robno/materijalno knjigovodstvo, finansijsko knjigovodstvo, pogonsko knjigovodstvo, za osnovna sredstva, obračun zarada, obračun zatezne kamate, knjige u sistemu prostog knjigovodstva i mnoge druge aplikacije koje su služile uprošćavanju i efikasnijem poslovanju svih naših poslovnih partnera.

U skladu sa rastućim potrebama privrednih subjekata za nabavku softvera odlučili smo se na izradu novih softverskih rešenja. Ovi programi omogućavaju svim privrednim subjektima jednostavno i efikasno vođenje svojih poslovnih knjiga, uz punu podršku i konsultantske usluge stručnjaka knjigovodstvenog i softverskog servisa.

Time pružamo sigurnost svim sadašnjim i budućim korisnicima da u svoje poslovanje uvode nešto što otvara realne mogućnosti za stalno unapređenje poslovanja. Pri tome svaki naš korisnik dobija i licencu za program kao garanciju kvaliteta i zaštitu autorskih i imovinskih prava.

Dramin RMP system 4.0

Dramin RMP System je korak dalje u korišćenju Dramin informacionih sistema. Program je namenjem pravnim i fizičkim licima u sistemu, kao i van sistema PDV-a.

Web Knjigovođa

Web knjigovođa je web aplikacija koja omogućava izradu većine obrazaca za potrebe knjigovodstva, sa mogućnošću nadogradnje za korisnike većih zahteva