Ostale usluge

Priprema dokumentacije za dobijanje kredita, lizinga

u visini mesečne naknade

Izrada i elektronska predaja poreske prijave godišnjeg poreza na dohodak građana (Obrazac PPDG2R)

€ 50.00

Savetovanje

po dogovoru