Računovodstvene usluge

Cenovnik se formira u odnosu na vrstu usluga koje se pružaju, a cena zavisi od obima i vrste posle, da li se vrši obračun zarada, usluga platnog prometa i drugo. Zbog ovih specifičnosti nije moguće iskazati cenovnik, ali ste uvek dobrodošli da nas kontaktirate tako što ćete nam obezbediti osnovne podatke o Vašoj firmi a mi ćemo tada biti u mogućnosti da formiramo cenu baš za usluge koje su Vama potrebne.

Podaci koje bi trebalo da nam obezbedite su naziv firme, adresa, telefon, email, kontakt osoba, vrsta delatnosti, broj zaposlenih, da li je obveznik PDV-a, godišnji broj primljenih računa u zemlji, izdatih računa u zemlji, primljenih računa iz inostranstva, izdatih računa za inostranstvu, osnovnih sredstava, kao i godišnji broj primljenih gotovinskih računa, broj maloprodajnih i veleprodajnih objekata.